אקסל עם טקסט במקום מספר – שימוש בפונקציית

אקסל עם טקסט במקום מספר – שימוש בפונקציית


הבעיה:
כיון שעמודת המקור באקסל מוגדרת כ-Text, כיצד ניתן לבצע ביטוי של Sum?

Annual Salary

$25,000
$100,000
$125,000

הפתרון: ישנם מספר פתרונות – מצ"ב שתי דוגמאות:

FromExcel:
LOAD
[Annual Salary]
,PurgeChar( [Annual Salary],'$,') AS Salary1
,Mid([Annual Salary],2) AS Salary2
FROM …my Excel;

דילוג לתוכן