ה-Scatter Chart (גרף X-Y)

ה-Scatter Chart (גרף X-Y)


הבעיה:
מה זה? איך ומתי משתמשים בזה?

הפתרון: ניתן להשתמש ב-Scatter (פיזור) בכדי לנתח את היחס בין זוגות של מספרים (x,y). הדפוס של הנקודות על הגרף עשוי להצביע על דפוס היחס בין זוגות המספרים. לדוגמא GPM ביחס ל-Volume of Sales. ה-scatter שימושי בעת הצורך להוכיח או להפריך יחסים של סיבה /תוצאה ובעזרתו ניתן לזהות את המקור למגמות בעייתיות.

בעזרת ה-scatter ניתן לבחון ב-:

  • מגמה חיובית חזקה – הערך ב-Y גדל בזמן שהערך ב-X גדל
  • מגמה שלילית חזקה – הערך ב-Y קטן בזמן שהערך ב-X גדל
  • מגמה חיובית חלשה – הערך ב-Y גדל באופן צנוע בזמן שהערך ב-X גדל
  • מגמה שלילית חלשה – הערך ב-Y קטן באופן צנוע בזמן שהערך ב-X גדל
  • מגמה מורכבת – ניתן להבחין ביחס בין X ל-Y אך לא ניתן לקבוע מגמה ברורה ביחסים
  • לא ניתן להבחין ביחס בין X ל-Y

 

ניתן להציג גם מדד שלישי בשינוי גודל הנקודות עצמן, לדוגמא עבור הצגה של גודל האוכלוסייה ביחס ל-GDP per capita ו-Life Expectancy בדרך הבאה:

ציר X = GDP per capita
ציר Y = Life Expectancy
גודל האוכלוסייה = גודל הנקודות

יצירת Scatter ב-QlikView מצריך שימוש ב-Aggregation function כך שבהתאם לצרכים יש להשתמש ב- Sum/Avg. לאחר יצירת ה-Scatter chart והוספת הממדים – יש להוסיף את השדות (מדדים) עבור X ו-Y. להוספת המדד השלישי יש לעבור ל-Advance mode לאפשרויות נוספות עבור המדדים. בהתאם לעיצוב הנדרש, רצוי לשקול להוריד את ה-Force 0 בצירים – ולהשתמש ב-Logarithmic scale.

דילוג לתוכן