BI הנו תחום בטכנולוגיות המידע (BI = בינה עסקית – Business Intelligence) המייצג את מכלול הכלים והמערכות התופסות תפקיד מפתח בתהליך התכנון האסטרטגי של הארגון ומדידת הביצוע של תכנון זה.

מערכות אלה מאפשרות לארגון לאסוף, לאחסן, לתרגם, לגשת ולנתח נתונים עסקיים – מה שמסייע לקבל החלטות ובמקביל תורם להתהוות תרבות ארגונית יעילה ואיכותית.

מערכות אלה מציפות וממחישות בינה עסקית בתחומים רבים, כגון:

1. מדדי ביצוע של יחידות עסקיות שונות מול תוכנית ומול תקופות קודמות

2. ניתוחי לקוחות ורווחיות מוצר

3. נתוחים סטטיסטיים שונים

4. ניתוחי מלאי ושרשרת אספקה

5. ועוד

רוב החברות אוספות נתונים רבים במהלך הפעילות העסקית שלהן במסגרת מערכות ERP, גליונות אקסל ומערכות מקומיות שונות ומגוונות. כמות המידע וגיוון המקורות מקשים על איחזור המידע וזמינותו לניתוחים שונים. מערכת BI מקנה גישה מיידית לנתונים, מאחדת אותם על בסיס המידע הארגוני והופכת אותם לידע התומך בקבלת ההחלטות.

תוכנת BI אשר נבנתה בצורה נכונה – מחלצת ידע ארגוני מתוך הנתונים הגולמיים של הארגון. תהליך זה הנו זה שמאפשר לייצר תובנות עסקיות שונות ולשפר את זמן התגובה של העסק ואת יכולת קבלת ההחלטות. מערכת BI איכותית כגון קליקוויו אשר נבנית בצורה נכונה- עושה שימוש במגוון כלי ניתוח כגון סטטיסטיקות ואיחזור חכם של מידע, כדי לאתר תובנות עסקיות ולהניע לפעולה.

אחת הבעיות מולם הארגון המודרני מתמודד מוגדרת כ- Big Data. בעיה זו נגרמת מהיקף נתונים ענק הנאסף בארגון אשר מונע כל אפשרות סבירה של ניתוח ידני ללא כלים ייעודיים למטרה. עיבוד הנתונים והפיכתם למידע בעל משמעות ובעקבות כך ניהול ידע – הנו הבסיס של מערכות הבינה העסקית.

פלטפורמת הקליקוויו הנה אחת ממערכות ה- BI המתקדמות בעולם הן בהיבט הטכנולוגי והן בקצב הגידול. התוכנה אפשרת בניית מאגר המבוסס על כל הנתונים שהוגדרו כחיוניים לתהליך. מאגר זה נוצר בענן נתונים המכיל קשרים לוגיים בהתאם לתרבות הארגון, מה שמאפשר למשתמשים ברבדים שונים – מנהלים בכירים, אנליסטים ומשתמשים לא מיומנים – לקבל יכולת ניתוח נתונים מתקדמת.

BI is an IT field (BI = Business Intelligence) that represents the tools and systems that play a key role in the organizational strategic planning process and the evaluation of its implementation.