ניהול עובדים אפקטיבי משפיע רבות על תפוקותיה של חברה ובסופו של דבר על רווחיה. ניהול עובדים נכון מתחיל קודם כל בנוכחותם של העובדים, בדיווח על הנוכחות ויכולתם של המנהלים לעקוב אחריה באופן מדוייק ויותר מכך- להפיק דו"חות שונים בהן תילקח נוכחותם או העדרותם של עובדים כחלק מן הפרמטרים אשר יסייעו להציג תמונה נכונה ומדוייקת יותר של התחום הנבדק. היום חברות רבות מאמצות להן במקום שעוני נוכחות מסורתיים המופעלים באמצעות העברת כרטיס שעונים מתוחכמים ואף פתרונות BI התורמים לקבלת המידע הרב ועיבודו גם בתחום זה.

מהן מערכות BI

מערכות BI הן מערכות בינה עסקית. מערכת בינה עסקית היא מערכת חכמה אשר דולה נתונים בתחומים שונים הקשורים לניהולו של ארגון או מפעל כגון ניהול רצפת ייצור, ניהול שרשרת אספקה ורכש, ניהול כספים, ניהול שיווק ומכירות ועוד. הנתונים אודות נוכחות העובדים מהווים חלק מתוך ניהול משאבי אנוש. המערכות החכמות מאפשרות למנהלי מחלקות בחברה או במפעל לבצע מעקב מדוייק אחר המצב במחלקתם כאשר המערכת מבצעת כריית נתונים שונים שישנם בבסיס הנתונים של הארגון. כך מתקבלת תמונה מדוייקת ביותר של המצב כפי שהוא ברגע האמת.

שימוש במערכות BI בתחום נוכחות עובדים

מערכת ה- BI קוראת את הנתונים שהתקבלו בין היתר דרך שעוני נוכחות ומנתחת אותם. המערכת מציגה את תוצאות ניתוח הנתונים ועיבודם גם בצורה גרפית כגון גרף עמודים, נקודות או עוגה. המערכת  מבצעת אינטגרציה של נתונים רבים כגון שעות עבודה סטנדרטיות, שעות נוספות, ימי מחלה, זכאות וניצול של ימי חופשה ועוד. המערכת מנתחת את כל הנתונים בהתאם לדרישות הארגון או המפעל כשנלקחות בחשבון נקודות כמו הסכמי העסקה אישיים של עובדים, חוקים עסקיים, תקנות עבודה או הסכמים קיבוציים. על ידי ניתוח הנתונים בצורה מדוייקת והצגתם באופן ברור ניתן להפיק דו"חות בקרה יעילים יותר וישנה אפשרות לזהות מגמות לא רצויות אשר לאופן ניהול נוכחותם של העובדים יש חלק בהן ולנקוט בפעולות מתקנות עוד בטרם יראו הנזקים בשטח עקב ירידת תפוקות ורווחי החברה.

בדיקת כדאיות העסקתו של כל עובד

באמצעות הנתונים הנוגעים לדיווח הנוכחות של העובדים, מציגות מערכות BI יחד עם נתונים אחרים תמונת מצב מדוייקת על דפוסי עבודתו של העובד, תמונה ברורה וחד משמעית אשר מאפשרת למנהל המעוניין בכך לקבל החלטה ברורה באשר לכדאיות העסקתו של עובד מסויים. כך יכול מנהל לראות את תפוקותיו של עובד ואת ביצועיו כאשר נלקחים בחשבון גם נתוניה של תוכנת הנוכחות ותוכנת השכר, לקבוע מדדי תגמול לעובדים בהתחשב בנוכחותם- עד כמה הם נמצאים בעבודתם באופן סדיר . בדיקת דפוסי עבודתם של העובדים הכוללים הן את נוכחותם בעבודה והן את אופן פעילותם ומידת תרומתם לחברה מאפשרת לחברה לאמץ לקרבה את העובדים הטובים ביותר על פי הסטנדרטים שלה ולתגמל אותם כך שיהיו מעוניינים לעבוד בה לאורך זמן.

כתיבת תגובה