אגן כימיקלים ישראל

כללי על החברה אגן (אדמה) פעילה בפיתוח, בייצור ובשיווק  חומרים להגנת הצומח. אגן החלה את דרכה לפני קום המדינה כאגודה שיתופית של כימאים צעירים בוגרי האוניברסיטה העברית, וכיום היא נמנת עם החברות הגדולות בתעשייה הכימית בישראל. במתקני החברה מועסקים כ- 3000 עובדים מהם כ- 150 כימאים, מהנדסים, טכנאים ואגרונומים. המפעל מייצר מאות תכשירים זמינים לשימוש […]