אקסל עם טקסט במקום מספר – שימוש בפונקציית

הבעיה: כיון שעמודת המקור באקסל מוגדרת כ-Text, כיצד ניתן לבצע ביטוי של Sum? Annual Salary $25,000 $100,000 $125,000 הפתרון: ישנם מספר פתרונות – מצ"ב שתי דוגמאות: FromExcel: LOAD [Annual Salary] ,PurgeChar( [Annual Salary],'$,') AS Salary1 ,Mid([Annual Salary],2) AS Salary2 FROM …my Excel;

ה-Scatter Chart (גרף X-Y)

הבעיה: מה זה? איך ומתי משתמשים בזה? הפתרון: ניתן להשתמש ב-Scatter (פיזור) בכדי לנתח את היחס בין זוגות של מספרים (x,y). הדפוס של הנקודות על הגרף עשוי להצביע על דפוס היחס בין זוגות המספרים. לדוגמא GPM ביחס ל-Volume of Sales. ה-scatter שימושי בעת הצורך להוכיח או להפריך יחסים של סיבה /תוצאה ובעזרתו ניתן לזהות את המקור למגמות […]