שימוש בפונקציית Mapping/ApplyMap על מנת לקשור טבלאות לפי שדות שאמורים להכיל את אותם הערכים.

הבעיה: נוצרת כשישנן שתי טבלאות המכילות את השדה Company. ניתן לחבר את הטבלאות לפי השדה הנ"ל, אך ישנם הבדלים בין הערכים הקשורים של הטבלאות – לדוגמא ב-Table1 השדה Company מכיל את הערך Company 1 אך ב-Table2 מופיע הערך Comp1 במקום Company 1. מה עושים? הפתרון: פתרון אפשרי אחד הינו יצירת טבלת מיפוי של הערכים השונים, […]

מקרו כבוי / הודעת שגיאה בעת ניסיון להריץ מקרו.

הבעיה: המקרו אינו רץ בעת פתיחת האפליקציה. בפתיחה הראשונה בחר המשתמש להשאיר את המקרו כבוי – כיצד מפעילים אותו שוב? הפתרון: יש ללחוץ על Ctrl+Shift+M ולבחור באופציה המתאימה – לדוגמא Give System Access to Module Script.