Mapping/ApplyMap

הבעיה: נוצרת כשישנן שתי טבלאות המכילות את השדה Company. ניתן לחבר את הטבלאות לפי השדה הנ”ל, אך ישנם הבדלים בין הערכים הקשורים של הטבלאות – לדוגמא ב-Table1 השדה Company מכיל את הערך Company 1 אך ב-Table2 מופיע הערך Comp1 במקום Company 1. מה עושים? הפתרון: פתרון אפשרי אחד הינו יצירת טבלת מיפוי של הערכים השונים, […]